Spešov
Spešov

Zprávy

Sbirka Spesov (284.02 kB)

SBÍRKA PRO SAMOŽIVITELE v Obecním domě, Spešov

Vybíráme zejména oblečení pro muže, sportovní oblečení, boty všech velikostí, sportovní potřeby, hry, stavebnice, hračky, ložní prádlo, prostěradla, ručníky, utěrky, potřeby do domácnosti včetně elektroniky, školní potřeby, pastelky, sešity, drogistické a kosmetické zboží a vše, co potřebují děti a rodiče. Prosím nenoste oblečení pro ženy a děti.

Pondělí 16. 8. 2021, 15-18 hod Více informací na webu Spešovského okrašlovacího spolku https://osspesov.webnode.cz, emailu osspesov@seznam.cz a tel. 605 855 786. U většího množství lze domluvit individuální odvoz. Informace o Šatníku na https://spolekvesna.cz, https://www.facebook.com/spolekVesna.

 

 

Máte doma zachovalé a funkční, ale přebytečné vybavení do domácnosti nebo sportovní a školní potřeby? Doneste nám je a my je předáme brněnskému Šatníku pro samoživitele VESNA

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se stanovuje měsíční výše úplaty na 450,-Kč.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Statutární zástupce Mateřské školy Lísteček Spešov, příspěvková organizace, stanovil po dohodě se zřizovatelem mateřské školy, obcí Spešov, následující kritéria, podle nichž bude postupováno při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), a § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2021/2022. V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. V případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu je rozhodující:

Kritérium Počet bodů 1. Dítě, které má trvalý pobyt ve spádové obci Spešov 6 Dítě, které má trvalý pobyt mimo spádovou obec Spešov 1 2. Věk dítěte Dítě, které nejpozději k datu 31. 8. 2021 dosáhne nejméně 5 let věku 5 Dítě narozené v období 1. 9. 2016 až 31. 8. 2017 (4 roky) 4 Dítě narozené v období 1. 9. 2017 až 31. 8. 2018 (3 roky) 3 Dítě narozené v období 1. 9. 2018 až 31. 12. 2018 2 Dítě narozené v období 1. 1. 2019 až 31. 8. 2019 1 Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením. V případě dosažení rovnosti bodového ohodnocení bude rozhodující věk dítěte. Upřednostněno bude dítě dříve narozené (rok, měsíc, den). V případě shodného bodového ohodnocení i data narození rozhodne dle potřeby los. V případě nedoložení povinné přílohy k žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (potvrzení lékaře o povinném očkování dítěte) se tyto děti řadí podle data narození na poslední místa v pořadníku podaných žádostí k předškolnímu vzdělávání. Ve Spešově 16. 4. 2021 Mgr. et Mgr. Jana Kakáčová, statutární zástupce MŠ.

 

Kritérium Počet bodů 1. Dítě, které má trvalý pobyt ve spádové obci Spešov 6 Dítě, které má trvalý pobyt mimo spádovou obec Spešov 1 2. Věk dítěte Dítě, které nejpozději k datu 31. 8. 2021 dosáhne nejméně 5 let věku 5 Dítě narozené v období 1. 9. 2016 až 31. 8. 2017 (4 roky) 4 Dítě narozené v období 1. 9. 2017 až 31. 8. 2018 (3 roky) 3 Dítě narozené v období 1. 9. 2018 až 31. 12. 2018 2 Dítě narozené v období 1. 1. 2019 až 31. 8. 2019 1 Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením. V případě dosažení rovnosti bodového ohodnocení bude rozhodující věk dítěte. Upřednostněno bude dítě dříve narozené (rok, měsíc, den). V případě shodného bodového ohodnocení i data narození rozhodne dle potřeby los. V případě nedoložení povinné přílohy k žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (potvrzení lékaře o povinném očkování dítěte) se tyto děti řadí podle data narození na poslední místa v pořadníku podaných žádostí k předškolnímu vzdělávání. Ve Spešově 16. 4. 2021 Mgr. et Mgr. Jana Kakáčová, statutární zástupce MŠ

Dle pokynů MŠMT proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu od 3. do 14. 5. 2021 následujícím způsobem:

v e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (obec@spesov.cz)

v poštou na adresu Obec Spešov, 679 02 Spešov 22 (rozhodující je datum podání na poštu)

v osobním podáním na OÚ Spešov (po předchozí telefonické domluvě, tel. 516 433 795, 723 625 063)

Přihlášky ke stažení na webových stránkách obce: www.spesov.cz

K přihlášce je nutné doložit:

 1/ Kopii rodného listu dítěte.

 2/ Potvrzení od praktického dětského lékaře o pravidelném očkování dítěte, popř. potvrzení o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (příloha k žádosti).

  3/ Potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

 

Žádost k předškolnímu vzdělávání (91.09 kB)

Potvrzení od lékaře - povinná příloha k žádosti (61.03 kB)

Informace k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání (91.3 kB)

 

 

Poplatky v roce 2021

Od 1. dubna do 30. června 2021 budou opět vybírány dva poplatky, které doporučujeme hradit letos nejraději převodem na účet obce:

číslo účtu u České spořitelny 1899444359/0800 – uvést jméno a č. popisné.

Nebo úhradou přímo na pokladně Obecního úřadu u paní Moniky Švábové.

1/ Poplatek za odvoz odpadu – 500 Kč/osoba/rok podle nové vyhlášky

jsou osvobozeny pouze osoby starší 80 let, děti a dospělí umístění v různých typech domovů.

2/ Poplatek za psa – 200 Kč/pes/rok

Majitel musí mít vypsanou evidenční kartu a očipovaného psa.

 

V měsíci květnu se ještě platí daň z nemovitosti, kterou platíte přímo podle

vyměření Finančnímu úřadu. Složenky obdržíte do schránek. Platíte na poště

nebo přímo na pokladně FÚ v Blansku.

-

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Krizport