Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo

Starostka Mgr. Ivana Holomková
Místostarosta Ing. Ota Semotam
Zastupitelé Helena Chlupová
  Ing. David Svoboda
  Martin Gottwald
  Marek Man
  Marika Musilová
  Mgr. Dana Veselá
  Kateřina Zvejšková
Administrativa Monika Švábová
Kronikářka Naděžda SemotamováFinanční výbor

Předseda      Kateřina Zvejšková
Členové Marek Man
 

Marika Musilová


Kontrolní výbor

Předseda       Mgr. Dana Veselá
Členové Martin Gottwald
  Helena Chlupová


 

 Zákon o informacích

Informace dle zákona 106/1999 Sb. - paragraf 5 odstavec 2
Opravné prostředky proti rozhodnutí OÚ lze uplatnit ve smyslu zákona o obcích (Obecní úřad, Okresní úřad v Blansku, zastupitelstvo obce). Podrobné informace poskytuje OÚ. Povinna lhůta pro vyřizování u všech žádostí je 30 dnů po projednání na zastupitelstvu obce. Úřad a zastupitelstvo jednají a rozhodují na základě ústavního pořádku ČR - zákona o obcích a navazujícími platnými normami. Běžné informace jsou poskytovány zdarma. Informace vyžadující odborná posouzení budou poskytována za úhradu dle vzniklých nákladů.

OÚ informuje občany o zavažných aktuálních věcech rozhlasem a písemnou formou na úřední desce umístěné na OÚ a 1x za 2 měsíce ve Zpravodaji obce.