Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Aktuality

 

ŽENY SPEŠOV zvou srdečně všechny občany na tématickou 

 

        OSTATKOVOU   ZÁBAVU

 

V RETRO STYLU která se uskuteční 2.3.2019 v OBECNÍM DOMĚ ČAS: 20.00 HOD vstupné: 80 KČ k tanci a poslechu hraje POHODA                            PŘEDSTAVENÍ SKUPINY KAŠPAŘ

I

ŽENY SPEŠOV a SDH SPEŠOV srdečně zvou všechny občany na tradiční    

 

              PRŮVOD  MASEK     

 

který se uskuteční v neděli 3.3.2019 v obci Spešov.

Sraz všech masek ve 13.00 hod v Obecním domě !!

 

Akce 2019:

 

So  2.3. 2019   Ostatková zábava

Ne  3.3. 2019   Průvod masek

So  9.3. 2019 v 10.00  Vítání občánků

 

Informace z radnice

Výsledky komunálních voleb 5. a 6. října 2018 ve Spešově:

Účast: 60,59 %

Pořadí stran: 1/ Šance pro Spešov 1097 hlasů 42,21 %

2/ Sportovci Spešov 558 hlasů 21,47 %

3/ Občané pro Spešov 538 hlasů 20,70 %

4/ Hasiči Spešov 411 hlasů 15,62 %

Zvolení zastupitelé dle pořadí

1/ Mgr. Ivana Holomková - Šance pro Spešov

2/ Martin Gottwald - Šance pro Spešov

3/ Mgr. Renata Bradáčová - Šance pro Spešov

4/ Marek Man - Sportovci Spešov

5/ Ing. Hana Zouharová - Šance pro Spešov

6/ Mgr. Dana Kovaříková Veselá - Občané pro Spešov

7/ Helena Chlupová - Občané pro Spešov

8/ Ing. David Svoboda - Sportovci Spešov

9/ Jan Chlup - Hasiči Spešov

Hodnocení volebního období 2014 - 2018

Uplynulé volební období bylo nelehké, v plánu byla spousta investičních akcí s poměrně velkým finančním rozsahem a komplexní pozemkové úpravy.

Hlavní cíle podle strategického plánu obce:

1. Dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice 2014-2015 2,5 mil. Kč

SPLNĚNO

2. Poslední etapy chodníků 2015 – 2018 4,0 mil. Kč

- u hasičky

- od točny autobusu k Obecnímu domu

- od železniční trati podél radnice

- podél okresní silnice v ulicích od Dolní Lhoty k Rájci

3. Modernizace sportovního areálu na Bahnech 2016-2017 2,5 mil. Kč

SPLNĚNO

4. Demolice školy a funkční využití návsi 2016-2018 4,0 mil. Kč

SPLNĚNO

5. Dokončení pozemkových úprav a žádost o zbudování nejdůležitějších přístupových cest na Pozemkový úřad, projekt

SPLNĚNO

 

Vedlejší cíle:

6. Oprava potrubí na koupališti – dle finanční možností a potřebnosti

Realizuje se nyní v rozsahu 1 mil. Kč

BUDE SPLNĚNO do zahájení letní szony

7. Knihovna – modernizace a nové zázemí v Obecním domě, 2017-2018 0,2 mil. Kč

SPLNĚNO

8. Nové využití VÁHY k technickému zázemí obce po vyklizení SDH

SPLNĚNO

9. Oprava budovy hřbitovní zdi 2016-2017 1,0 mil. Kč

SPLNĚNO

10. Podpora bydlení směrem k točně a koupališti průběžně 0,8 mil. Kč

SPLNĚNO

11. Veřejné osvětlení – rozšíření, výměna, průběžná obnova 1,5 mil. Kč

 

Navíc mimo plán:

Kompostéry pro občany 2017 0,45 mil Kč.

Oprava márnice 2017 0,30 mil Kč

Mateřská škola Spešov 2018- kompletně zpracován Projekt na výstavbu nové MŠ Spešov včetně stavebního povolení a podání do Evropských fondů

Obecní Knihovna 2018- 0,3 mil. Kč provedena i 2. etapa včetně rozšíření a modernizace kanceláří na radnici

Studie a projekt na rozšíření sportovního areálu 2018 0,8 mil. Kč.

vypracováno, projednávají se možnosti dotací, nyní se realizuje 1. etapy

 

Všechny investiční akce se podařilo zajistit díky mnoha získaným dotacím, které jsme řádně vyúčtovali a obdrželi v celém rozsahu.

Zastupitelstvo se sešlo na 26 zasedáních, s 98 % účastí.

Obec úspěšně zvládla všechny kontroly a audity aktivně se zapojila do projektů Mikroregionu, MAS Moravský kras a j.

Velké poděkování za podíl na úspěších obce patří panu místostarostovi Ing. Otovi Semotamovi, které po osmi letech ve funkci končía odchází do zaslouženého důchodu, přejeme hodně zdraví a pohody.

 

 

Bioodpad

Vzhledem k častým dotazům občanům byly ještě nyní na podzim

objednány dva kontejnery pouze na bioodpad ze zahrádek včetně větví do průměru 2cm.

Kontejnery budou přistaveny v pátek 2. listopadu k prodejně COOP

a na horní konec za kontejnery u hasičky.

Odvezeny budou v pondělí 5.listopadu.

 

Větší větve můžete každou středu do 21. listopadu vyvážet do areálu na Bahnech k protihlukové zdi, kde budou poté zeštěpkovány.

 

Upozorňujeme občany na přísný zákaz černých skládek v obci.

Směrem od točny k lomu budou umístěny zákazové tabule.

Více k správnému zacházení s bioodpadem najdete v článku:

 

K problematice pálení rostlinných zbytků

Na podzim občané často pálí větve, trávu a listí ze svých pozemků. Proto je třeba upozornit na § 16 odst. 4 zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší: „V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.“ Je tedy protizákonné spalovat řádně neuschlý materiál, podlévat oheň benzínem apod. Vlhké palivo totiž snižuje teplotu hoření, což zvyšuje emise škodlivých látek, stejně jako chemické příměsi. Škodlivin je v kouři obsaženo několik tisíc, řada z nich je zdraví velmi škodlivých, některé jsou rakovinotvorné. Je tedy nutné nechat rostlinné zbytky nejprve řádně uschnout, nejlepší je ovšem nepálit je vůbec. Lze využít možnosti jejich likvidace organizované obcí nebo je využít na své zahrádce jako cenný materiál a zdroj organické hmoty zlepšující kvalitu půdy i pěstitelské výnosy (kompost, zarytí do záhonů, mulčování, tvorba úkrytů pro užitečné živočichy apod.).

RNDr. Alice Dvorská, Ph.D.

Poděkování za akce

Děkujeme panu Petru Cihlářovi s rodinou a všem pořadatelům za krásnou Retrovýstavu

Děkujeme SDH za Gulášobraní o pouťovém víkendu.

Děkujeme panu Milanu Bedanovi za potavou besedu o Spešově, která bude pokračovat na konci listopadu. Pozvánky obdržíte do schránek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Spešov nabízí opět zdarma starou betonovou dlažbu z koupaliště,

jedná se o čtverce 30 na 30 cm, zájemci se mohou hlásit do konce tohoto týdne na radníci ve Spešově.

 

 

Jízdní řády autobusu platný od 10.12.2017 do 8.12.2018 Boskovice a Blansko

 

Jízdní řád linky 235 směr Blansko - Lomnice a směr Lomnice - Blansko

 

Jízdní řád odjezdů vlaků směr Brno-Letovice a směr Letovice-Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 5. 2018 - 31. 5. 2025

Pověřenec GDPR

Úřední deskaZobrazit více

Adresa
Spešov 22
679 02 Rájec Jestřebí

Kontakty
Tel.: 516 433 795, 516 434 082

E-mail: obec@spesov.cz

IČO:    70287066
Ev.č.:   556 963 

 

Úřední hodiny
 Pondělí:   8:00-12:00, 13:00-17:00 
 Středa:     8:00-12:00, 13:00-17:00

 

Vedení obce

Starostka: Mgr. Ivana Holomková

mobil  723 625 063 

starosta@spesov.cz

 

Místostarosta: Martin Gottwald

mobil  603 199 896

mistostarosta@spesov.cz

 

Pověřenec GDPR


DSO Tišnovsko 
Radniční 14 
666 01 Tišnov 
e-mail : gdpr@dsotisnovsko.cz 

Kontaktní osoba : Ing. David LACINA, kontaktní údaje: 605 851 345, email: gdpr@dsotisnovsko.cz.